ZSO nr 2 w Nowym Targu: Przetarg na wynajem lokalu użytkowego bez wyposażenia | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ZSO nr 2 w Nowym Targu: Przetarg na wynajem lokalu użytkowego bez wyposażenia

status: zamknięte

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

w Nowym Targu ul. Ludźmierska 32

ogłasza pisemny przetarg na wynajem lokalu użytkowego bez wyposażenia,

(bufetu z zapleczem kuchennym) o powierzchni 23,70 m2, na okres do 2 lat

mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

im. Św. Jadwigi Królowej

pod w/w adresem,

lokal przeznaczony jest na działalność gospodarczą w zakresie małej gastronomii.


1.Warunki przetargu:

Pisemne oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gastronomii.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę .

1) Cechy, które powinna spełniać oferta – zgodnie ze Specyfikacją.

2) Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.

3) Kryterium decydującym o wyborze jest najwyższa oferowana cena netto za 1m² powierzchni lokalu użytkowego.

Ofertę w trwale zamkniętej kopercie należy złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu ul. Ludźmierska 32.

Termin składania ofert upływa dnia 2 października 2017 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu ul. Ludźmierska 32, w dniu 2 października 2017 r. o godzinie 1100 w gabinecie dyrektora. Oferent ma prawo być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany lokalem winien obejrzeć go oraz zapoznać się z aktualnym stanem technicznym lokalu użytkowego.

Zainteresowany powinien również zapoznać się ze specyfikacją (załącznik Nr 1) oraz wzorem umowy ( załącznik Nr 2).

Umowa najmu zostanie zawarta na okres od 09.10.2017 r. do 30.06.2019 r.

Oddający w najem zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.

Oddający w najem zastrzega również możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Metka

Podmiot publikujący
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
Informację wytworzył
dr Beata Tarnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
Data wytworzenia
30.08.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
30.08.2017
Nazwa pliku
Specyfikacja
Podmiot publikujący
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
Informację wytworzył
dr Beata Tarnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
Data wytworzenia
30.08.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
30.08.2017
Nazwa pliku
Wzór umowy
Podmiot publikujący
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
Informację wytworzył
dr Beata Tarnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
Data wytworzenia
30.08.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
30.08.2017
Nazwa pliku
Protokół z przeprowadzenia przetargu
Podmiot publikujący
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
Informację wytworzył
dr Beata Tarnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
Data wytworzenia
5.10.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
5.10.2017