USŁUGI - PRZETARG NIEOGRANICZONY: "Modernizacja operatu ewidencji gruntów". | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI - PRZETARG NIEOGRANICZONY: "Modernizacja operatu ewidencji gruntów".

status: zamknięte

                                                                                                                                                                              Numer sprawy: ZA.272.27.2018

Postępowanie na zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 euro pod nazwą:

-USŁUGI- Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.

 1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zaryte, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3 A do siwz.

Etap I

 1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.
 2. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.
 3. Weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków.
 4. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.
 5. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do kontroli przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.
 6. Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu ewidencyjnego.

Etap II

 1. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.
 2. Zaimplementowanie zmodernizowanych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
 3. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli.
 4. Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków.

Część nr 2 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zdrój, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3 B do siwz.

Etap I

 1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.
 2. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.
 3. Weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków.
 4. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.
 5. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do kontroli przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.
 6. Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu ewidencyjnego.

Etap II

 1. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.
 2. Zaimplementowanie zmodernizowanych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
 3. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli.
 4. Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków.

Całość dokumentacji w załącznikach poniżej:

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
4.07.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
4.07.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
4.07.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
4.07.2018
Nazwa pliku
SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
4.07.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
4.07.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY - UMOWA POWIERZENIA PRZETAWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
4.07.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
4.07.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 3 A - DOKUMENTACJA TECHNICZNA OPZ CZĘŚĆ 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
4.07.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
4.07.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 3 b - DOKUMENTACJA TECHNICZNA OPZ CZĘŚĆ 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
4.07.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
4.07.2018
Nazwa pliku
ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
IWONA WAKSMUNDZKA
Data wytworzenia
4.07.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
4.07.2018
Nazwa pliku
JEDZ W FORMACIE .xml
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
4.07.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
4.07.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 14.08.2018 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
14.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
14.08.2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI NR 1 I 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.09.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.09.2018