Usługi - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Usługi - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.

status: zamknięte

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

USŁUGI: Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.

KRÓTKI OPIS:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2101/2017). Prace modernizacyjne mają za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 1034/2016) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia. Całość prac zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Bańska Wyżna, jednostka ewidencyjna Szaflary. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3 A do SIWZ.

Część nr 2 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Spytkowice, jednostka ewidencyjna Spytkowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3 B do SIWZ.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
JEDZ - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
DOKUMENTACJA TECHNICZNA/SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 3 A-B DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.02.2018
Nazwa pliku
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 09.04.2018 R.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.04.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.04.2018
Nazwa pliku
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
22.05.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
22.05.2018