ROZPOZNANIE RYNKU - Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 16.02.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.7.2018

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka tel. ( 018) 26 61 340.
  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 23.02.2018 r.  do godz. 1000:

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat                 pokój 3.09/

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

  5.        W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa  - „Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu”.

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.      Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za zadanie nr 1  - 100%

Cena brutto za zadanie nr 2 – 100%

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Druk formularza oferty

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Druk formularza oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.02.2018