ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.78.2019 - Usługi - Badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za lata 2019 i 2020. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.78.2019 - Usługi - Badanie rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego za lata 2019 i 2020.

status: zamknięte

 

 

 

 

Nowy Targ, 2019-09-25

 

Nasz znak: ZA.271.78.2019

 

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi dotyczące przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego  Powiatu Nowotarskiego za lata 2019 i 2020 zgodnie z art. 268 Ustawy o finansach publicznych i art. 66 Ustawy o rachunkowości.

W celach uzyskania szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt ze Skarbnikiem Powiatu Nowotarskiego - Panią Joanną Gronkowską tel.: (18) 26 61 345.

3. Termin wykonania zamówienia:

- Badanie sprawozdania za rok 2019 do 18.05.2020 r.

- Badanie sprawozdania za rok 2020 do 17.05.2021 r.

Płatność częściowa:

- Faktura za wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 płatna w roku 2020,

- Faktura za wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 płatna w roku 2021.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Iwona Waksmundzka, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Jolanta Mrugała tel. ( 018) 26 61 340.

 

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 03.10.2019 r.  do godz. 10:00 faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

6. W przypadku składania ofert opisanego w pkt. 5 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.09.2019
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
25.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
25.09.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
4.10.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
4.10.2019