ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.59.2018 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości (7 działek ewid. położonych w Krośnicy) pod pas drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.59.2018 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości (7 działek ewid. położonych w Krośnicy) pod pas drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 26.07.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.59.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości (7 działek ewid. położonych w Krośnicy) pod pas drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne. Sporządzenie operatów podziału działek ewidencyjnych  w trybie ustawy z dnia 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

 

Obręb

Nr działki ewid.

Powierzchnia (ha)

Krośnica

64/2

0,0163

64/3

0,0457

65/2

0,0165

66/2

0,0441

69/5

0,0173

71/4

0,0565

72/5

0,0079

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29  przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Marta Zaborowska.

  1. Termin wykonania zamówienia: 31 październik 2018r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk -  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 02.08.2018r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg @nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
 

Oferta  cenowa - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości (7 działek ewid. położonych w Krośnicy) pod pas drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena brutto za całość zamówienia – 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.08.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.08.2018