ROZPOZNANIE RYNKU:ZA.271.103.2018 - Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU:ZA.271.103.2018 - Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 27.11.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.103.2018

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia,

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:      
Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:

Zadanie nr 1

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość: 161 CIE, format: A4. Opakowanie 5 ryz.

400 op.
/2000 ryz

2

Papier ksero do wydruku atramentowego, laserowego i kopiowania;  gramatura: 80g/m2, format: A4, kolor jasny: niebieski – 1 ryza, żółty – 1 ryza, zielony – 1 ryza, różowy – 1 ryza.

4 ryzy

3

Papier techniczny, kolor: różowy pastelowy, gramatura: 240 g, format: A4.

5 ryz

4.

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość:  161 CIE, format: A3. Opakowanie 5 ryz.

20 op.
/100 ryz

Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy

Wydanie towaru nastąpi w lokalu Zamawiającego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (magazyn – pokój nr 0.7).

Wynagrodzenie za zadanie nr 1 będzie płatne zgodnie z umową.


Zadanie nr 2

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 297 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A3.

 

4 rolki

2.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 420 mm x 175 m, średnica otworu tuby –  3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A2.

4 rolki

3.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 620 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2 , format: A1.

4 rolki

4.

Papier ksero do plotera Canon Océ Color Wave 500; wymiary: 841 mm x 175 m, średnica otworu tuby – 3 cale / 7,62 cm, rodzaj papieru: Premium Extra Paper EVOLUTION, 75 g/m2, format: A0.

4 rolki

Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty zakończenia/rozstrzygnięcia postępowania.

Wydanie towaru nastąpi w lokalu Zamawiającego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ (magazyn – pokój nr 0.7).

Wynagrodzenie za zadanie nr 2 będzie płatne w oparciu o fakturę wystawioną po prawidłowo zrealizowanym zamówieniu, na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-217-50-44, ze wskazaniem odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339. Osoba prowadząca – Monika Mastela.

3. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, tel. ( 018) 26 61 340.

4. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 04.12.2018 r.  do godz. 10:00

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.08/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

5. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa  - ZA.271.103.2018 „Zakup i dostawa papieru ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Zadanie nr………..”

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zadania nr 1  - 100%

Cena brutto za całość zadania nr 2  - 100%

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty;

- Załącznik nr 2 - Projekt umowy (dla zadania nr 1);

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych.

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.11.2018
Informację zmienił
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data ostatniej zmiany
27.11.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Projekt umowy dla zadania nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
27.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
27.11.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
4.12.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
4.12.2018
Nazwa pliku
Informacja o unieważnieniu postępowania - zadanie 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
5.12.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
5.12.2018