PZD: Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

status: zamknięte

Postępowanie pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Treść Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 249-621418 w dniu 22 grudnia 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach.

Termin składania ofert:

         do dnia 9 lutego 2021 r. do godz. 10:00

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na internetowej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/408123   

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024  z dnia 17 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczną za pomocą internetowej platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/408123   

 

Opublikowała w dniu 22 grudnia 2020 r. Krystyna Stanek

 

3.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 9 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

4. ZESTAWIENIE  OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI IV I CZĘŚCI VI

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, po dokonaniu oczywistych omyłek rachunkowych

Treść Zestawienia ofert z dnia 18 lutego 2021  r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 18 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

5.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  W ZAKRESIE CZĘŚCI III

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części III.

 

Treść Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 19 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 19 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  VI

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części VI

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 24 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  IV I CZĘŚĆI VII

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części IV i części VII

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 24 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  I

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części I

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 26 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  II

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części II

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 26 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  V

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części V

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części V z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 26 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

11. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  VIII

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części III

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VIII z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 26 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W  ZAKRESIE CZĘŚCI  IX

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w części IX

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IX z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 26 lutego 2021 r. Anna Michałczak

 

13. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI I-II i IV-IX

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 udzielił zamówienia w zakresie części I-II oraz IV-IX

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 069-176101 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 kwietnia 2021 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
9.04.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 249-621418 w dniu 22 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znak PZD-ZP.261.25.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja techniczna dla Zadania 1
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Wzór umowy dla Zadania 1
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Szczegółowa specyfikacja techniczna dla Zadania 2
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Wzór umowy dla Zadania 2
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Szczegółowa specyfikacja techniczna dla Zadania 3
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Wzór umowy dla Zadania 3
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Szczegółowa specyfikacja techniczna dla Zadania 4
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Wzór umowy dla Zadania 4
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Szczegółowa specyfikacja techniczna dla Zadania 5
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wzór umowy dla Zadania 5
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Szczegółowa specyfikacja techniczna dla Zadania 6
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Wzór umowy dla Zadania 6
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Szczegółowa specyfikacja techniczna dla Zadania 7
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 14 – Wzór umowy dla Zadania 7
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 15 – Szczegółowa specyfikacja techniczna dla Zadania 8
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 16 – Wzór umowy dla Zadania 8
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 17 – Szczegółowa specyfikacja techniczna dla Zadania 9
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 18 – Wzór umowy dla Zadania 9
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 19 – Poglądowa ilość poszczególnych asortymentów dla 1 sezonu
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 20 – Formularz ofertowy (w tym oferta wraz z tabelami w wersji edytowalnej)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 21 – Jednolity elektroniczny dokument zamówienia (JEDZ – dokument składany wraz z ofertą)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 22 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 23 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 24 – Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 25 – Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
OZałącznik nr 26 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 27 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 28 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert, jeżeli dotyczy)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.12.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.12.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 9 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
9.02.2021
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
9.02.2021
Nazwa pliku
Zestawienie ofert z dnia 18 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
18.02.2021
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
18.02.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 19 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.02.2021
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.02.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VI z dnia 24 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
24.02.2021
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
24.02.2021
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
24.02.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IV i części VII z dnia 24 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
24.02.2021
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
24.02.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
26.02.2021
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
26.02.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
26.02.2021
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
26.02.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienii o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części V z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
26.02.2021
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
26.02.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VIII z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
26.02.2021
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
26.02.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IX z dnia 26 lutego 2021 r. znak PZD-ZP.261.25.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
26.02.2021
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
26.02.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 069-176101
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
9.04.2021
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
9.04.2021