Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego. | Przetargi

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.

status: zamknięte

OGŁOSZENIE

/po modyfikacji linii komunikacyjnych/

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 i art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. DZ. U.
z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.).

2. Nazwa i adres organizatora:

Powiat Nowotarski

Ul. Bolesława Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ

3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) przewidywanym trybem wyboru operatora lub operatorów będzie udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 113).

4. Rodzaj transportu oraz linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna, na której będą wykonywane przewozy:

Transport drogowy. Powiatowe przewozy pasażerskie na liniach komunikacyjnych
w Powiecie Nowotarskim:

a) Jaworki – Szlachtowa – Szczawnica – Krościenko nad Dunajcem – Grywałd (pętla) – Krośnica – Kluszkowce – Mizerna – Maniowy – Dębno – Harklowa – Łopuszna – Ostrowsko – Waksmund – Nowy Targ

b) Szczawnica – Krościenko nad Dunajcem – Tylmanowa – Ochotnica Dolna – Ochotnica Górna – Knurów – Szlembark (pętla) – Harklowa – Łopuszna – Ostrowsko – Waksmund – Nowy Targ

c) Rabka-Zdrój – Chabówka – Rokiciny Podhalańskie – Raba Wyżna – Sieniawa – Klikuszowa – Nowy Targ

d) Lipnica Wielka – Kiczory (pętla) – Lipnica Mała – Jabłonka – Piekielnik – Czarny Dunajec – Stare Bystre – Rogoźnik – Ludźmierz – Nowy Targ

e) Zubrzyca Górna – Zubrzyca Dolna – Jabłonka – Piekielnik – Czarny Dunajec – Stare Bystre – Rogoźnik – Ludźmierz – Nowy Targ

f) Lipnica Mała – Jabłonka – Piekielnik – Czarny Dunajec – Stare Bystre – Rogoźnik – Ludźmierz – Nowy Targ

g) Sromowce Niżne – Sromowce Wyżne – Niedzica – Niedzica Zamek – Falsztyn – Frydman – Krempachy – Dursztyn (pętla) – Nowa Biała – Łopuszna – Ostrowsko – Waksmund – Nowy Targ

h) Frydman – Falsztyn – Niedzica Zamek – Niedzica – Kacwin (pętla) – Łapsze Niżne – Łapsze Wyżne – Trybsz – Łapszanka (pętla) – Nowa Biała – Łopuszna – Ostrowsko – Waksmund – Nowy Targ

i) Chyżne – Jabłonka – Orawka – Podwilk – Podsarnie (pętla) – Harkabuz (pętla) – Bukowina Osiedle (pętla) – Spytkowice – Raba Wyżna – Skawa – Chabówka – Rabka-Zdrój

j) Rabka-Zdrój – Chabówka – Rokiciny Podhalańskie – Raba Wyżna – Bielanka – Pieniążkowice – Wróblówka – Czarny Dunajec – Stare Bystre – Rogoźnik – Ludźmierz – Nowy Targ

k) Sromowce Niżne – Sromowce Wyżne – Czorsztyn (pętla) – Krośnica – Kluszkowce – Mizerna – Maniowy – Dębno – Harklowa – Łopuszna – Ostrowsko – Waksmund – Nowy Targ

l) Ciche Górne –Ciche – Ciche Dolne – Czarny Dunajec –Stare Bystre – Rogoźnik – Ludźmierz – Nowy Targ

m) Czerwienne – Ratułów (pętla) – Ciche – Stare Bystre – Rogoźnik – Ludźmierz – Nowy Targ

n) Podszkle – Piekielnik – Załuczne – Odrowąż – Pieniążkowice – Dział – Długopole – Krauszów – Ludźmierz – Nowy Targ

o) Skawa – Spytkowice Dolne (pętla) – Rabka Zdrój – Chabówka – Rdzawka – Klikuszowa – Nowy Targ

p) Spytkowice – Raba Wyżna – Sieniawa – Klikuszowa – Nowy Targ

q) Sromowce Niżne – Sromowce Wyżne – Czorsztyn (pętla) – Krośnica – Grywałd (pętla) – Krościenko nad Dunajcem – Szczawnica

r) Skawa – Spytkowice Dolne – Raba Wyżna – Sieniawa – Klikuszowa – Nowy Targ

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy: 01.10.2017 r.

6. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

- Biuletyn Informacji Publicznej

- tablica informacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,
ul. Bolesława Wstydliwego 14

- strona internetowa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (https://www.nowotarski.pl)

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
30.09.2016
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
30.09.2016
Informację zmienił
Iwona Waksmundzka
Data ostatniej zmiany
15.03.2017
Nazwa pliku
Wstępne ogłoszenie inf.dotyczące umowy i świadczenie usług publicznych UE
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
15.03.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
15.03.2017
Informację zmienił
Iwona Waksmundzka
Data ostatniej zmiany
15.03.2017
Nazwa pliku
Ogłoszenie - dodatkowe informacje
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
15.03.2017
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
15.03.2017