Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Piekielnik w dniu 16.04.2024 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Piekielnik w dniu 16.04.2024 r.

data wystawienia: 2.04.2024
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

Piekielnik, dnia 28.03.2024 r.

 

GK.6640.1815.2024

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o ustaleniu przebiegu granic działek

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Piekielnik, w jednostce ewidencyjnej Czarny Dunajec:

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 1087/3, 1087/4, 1087/8 z  dz. ewid. nr 1072/1, 1086/4, 1086/5, 1086/7, 1087/7, 13247 , zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 30.07.2021 r.);

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 16.04.2024r. (wtorek) o godz. 10:00 w Piekielniku.

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

                                                                         nr  u p r.  1 9 4 2 2

 

                                                                   mgr inż. Magdalena Grojec

                                                                                                       tel. +48 604 421 870

 

                                                             (pieczęć i podpis geodety)

Otrzymują:

 

  1. Właściciel dz. ewid. nr 1087/3
  2. Właściciel dz. ewid. nr 1087/4
  3. Właściciel dz. ewid. nr 1087/8
  4. Właściciel dz. ewid. nr 1072/1
  5. Właściciel dz. ewid. nr 1086/4
  6. Właściciel dz. ewid. nr 1086/5
  7. Właściciel dz. ewid. nr 1086/7
  8. Właściciel dz. ewid. nr 1087/7
  9. Właściciel dz. ewid. nr 13247

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec- uprawniony geodeta
Data wytworzenia
28.03.2024
Informację opublikował
Katarzyna Maciążek
Data publikacji
2.04.2024
Nazwa pliku
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w miejscowości Piekielnik w dniu 16.04.2024 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec- uprawniony geodeta
Data wytworzenia
28.03.2024
Informację opublikował
Katarzyna Maciążek
Data publikacji
2.04.2024