Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Górna w dniu 09.09.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Górna w dniu 09.09.2022 r.

data wystawienia: 10.08.2022
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

Piekielnik, dnia 09.08.2022 r.

GK.6640.5201.2022

ZAWIADOMIENIE

o ustaleniu przebiegu granic działek

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zubrzyca Górna, w jednostce ewidencyjnej Jabłonka:

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 8930 z dz. 8923/1, 8931/1, 8946/4, 10622/9, 10622/10 oraz pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 8950/2 z dz. 8950/1, 8946/5, zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 30.07.2021 r.);

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 09.09.2022r. (piątek) o godz. 13:00 w Zubrzycy Górnej.

 

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

                                                                         nr  u p r.  1 9 4 2 2

                                                                   mgr inż. Magdalena Grojec

                                                                                                       tel. +48 604 421 870

Otrzymują:

  1. Właściciel dz. ewid. nr 8923/1
  2. Właściciel dz. ewid. nr 8930
  3. Właściciel dz. ewid. nr 8950/2
  4. Właściciel dz. ewid. nr 8931/1
  5. Właściciel dz. ewid. nr 8946/4
  6. Właściciel dz. ewid. nr 10622/9
  7. Właściciel dz. ewid. nr 8946/5
  8. Właściciel dz. ewid. nr 8950/1
  9. Właściciel dz. ewid. nr 10622/10

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
9.08.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
10.08.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Zubrzyca Górna w dniu 09.09.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
9.08.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
10.08.2022