Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Tylmanowa w dniu 17.09.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Tylmanowa w dniu 17.09.2021r.

data wystawienia: 30.08.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, 30.08.2021

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Uprzejmie zawiadamiam, że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo J. Polaczek na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390.), oraz upoważnienia Starosty Nowotarskiego o sygnaturze GK.6640.1526.2019 z dnia 27.03.2019r. do wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Tylmanowa, w dniu 17.09.2021r. o godz. 11:30  przeprowadzi czynności związane z ustaleniem na gruncie przebiegu granic działek ewidencyjnych wykazanych poniżej położonych w obrębie Tylmanowa z działkami sąsiednimi.  

Proszę o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie na przedmiotowej działce

W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej koronawirusem COVID – 19 zwracamy się z prośbą o branie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic w wyznaczonych godzinach oraz o zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Pouczenie

  1. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
  2. Warunkiem koniecznym udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic jest posiadanie dokumentu tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela –pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
  3. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
  4. Nie wyklucza się wcześniejszej obecności geodetów na gruncie i wykonywania pomiarów przygotowawczych.

 

mgr inż. Justyna Polaczek

geodeta uprawniony

nr uprawnień: 18798

kontakt telefoniczny:

Biuro GEO-ART tel. 18 44 892 43

e-mail: biuro@geoart.pl.

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

Terminy, godziny oraz nr działek których granice zostaną ustalone:

  1.  dz.ewid.nr 5397/3 z dz.ewid.nr  5399/13, 5397/4- ustalenie w dniu 17.09.2021 (Piątek) o godz. 11:30.
  2.  dz.ewid.nr 5397/4 z dz.ewid.nr  5399/12, 5397/3- ustalenie w dniu 17.09.2021 (Piątek) o godz. 11:30
  3.  dz.ewid.nr 5399/12 z dz.ewid.nr  5399/13, 5397/4- ustalenie w dniu 17.09.2021 (Piątek) o godz. 11:30
  4.  dz.ewid.nr 5399/13 z dz.ewid.nr  5399/12, 5397/3- ustalenie w dniu 17.09.2021 (Piątek) o godz. 11:30
  5. a/a

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
30.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
30.08.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Tylmanowa w dniu 17.09.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
30.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
30.08.2021