Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Stare Bystre w dniu 27.09.2021 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Stare Bystre w dniu 27.09.2021 r.

data wystawienia: 23.08.2021
status: zamknięte

Nowy Targ, dnia 23.08.2021r.

GK.6640.977.2021

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

ZAWIADOMIENIE

o przejęciu i ustaleniu przebiegu granic działek

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Bystre, w jednostce ewidencyjnej Czarny Dunajec:

  1. Przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej jako dz. ewid. nr: 11967/1, zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004r. Nr 268 poz. 2663 z późniejszymi zm.).
  2. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami: 2307, 2310 z dz. 2301, 2304, 2325, 2326, 11799/1, 11967/1, 11974/13 - zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r. poz. 1034);

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 27.09.2021r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Starym Bystrem.

                                                                                                                                                                  

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

                                                                         nr  u p r.  1 9 4 2 2

                                                                   mgr inż. Magdalena Grojec

                                                                                                       tel. +48 604 421 870

Otrzymują:

 

  1. Właściciel dz. ewid. nr 2301
  2. Właściciel dz. ewid. nr 2304
  3. Właściciel dz. ewid. nr 2307
  4. Właściciel dz. ewid. nr 2310
  5. Właściciel dz. ewid. nr 2325
  6. Właściciel dz. ewid. nr 2326
  7. Właściciel dz. ewid. nr 11799/1
  8. Właściciel dz. ewid. nr 11967/1

      9. Właściciel dz. ewid. nr 11974/13

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
23.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
23.08.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Stare Bystre w dniu 27.09.2021 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
23.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
23.08.2021