Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Stare Bystre w dniu 27.07.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Stare Bystre w dniu 27.07.2022 r.

data wystawienia: 29.06.2022
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

Ludźmierz, dn. 28.06.2022

zlec. 312/22

GK.6640.4214.2022

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

                                                W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2022r. o godz. 9:00 w miejscowości Stare Bystre na dz. ewid. 1150, 1117, 1106/1 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 1150, 1117, 1106/1 z działkami sąsiednimi nr 1161, 11993, 1106/7, 1119/1, 1119/3.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Stare Bystre, jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec.

  Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

 

                                                                                          GEODETA UPRAWNIONY

mg inż. Tadeusz Urban

Nr uprawnień zawodowych 5997

Otrzymują:

  1. dz. ew. 1150, 1117, 1106/1, 1119/1, 1119/3
  2. dz. ew. 1161
  3. dz. ew. 1106/7
  4. dz. ew. 11993
  5. a/a.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
28.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
29.06.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Stare Bystre w dniu 27.07.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
28.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
29.06.2022