Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Rogoźnik w dniu 11.07.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Rogoźnik w dniu 11.07.2022 r.

data wystawienia: 13.06.2022
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dn. 09.06.2022r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 

      Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy GeoOn Bartłomiej Skoczyk na zlecenie właścicieli dz. ewid. nr 2148/5, 2191/5 dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w miejscowości Rogoźnik:

 

  1. wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 2148/5, 2191/5 z działkami sąsiednimi 2147/5, 2147/6, 2148/4, 2148/6, 2191/4, 2191/6, 2209/8  – zgodnie z §31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429); ustawą z dnia 17 maja 1989r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2021 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 11.07.2022r (poniedziałek) o godz. 10.00.

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych.

 

    mgr inż. Bartłomiej Skoczyk

  geodeta uprawniony

                                                                                                                           nr up 22935

                                                                                                                                                                                

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

  1. dz. ewid.nr 2147/5, o godz. 10:00
  2. dz. ewid.nr 2147/6, o godz. 10:00
  3. dz. ewid.nr 2148/4, o godz. 10:00
  4. dz. ewid.nr 2148/5, o godz. 10:00
  5. dz. ewid.nr 2148/6, o godz. 10:00
  6. dz. ewid.nr 2191/4, o godz. 10:00
  7. dz. ewid.nr 2191/5, o godz. 10:00
  8. dz. ewid.nr 2191/6, o godz. 10:00
  9. dz. ewid.nr 2209/8, o godz. 10:00

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
9.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
13.06.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Rogoźnik w dniu 11.07.2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartłomiej Skoczyk - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
9.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
13.06.2022