Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 25.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 25.10.2021r.

data wystawienia: 27.09.2021
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

Piekielnik, dnia 27.09.2021r.

GK.6640.6477.2021

ZAWIADOMIENIE

o ustaleniu przebiegu granic działek

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Podwilk, w jednostce ewidencyjnej Jabłonka:

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 592/1 z dz. 585/1, 585/2, 592/2, 593/1, 610, 611, zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 r. poz. 1390);

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 25.10.2021r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Podwilku.

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

                                                                         nr  u p r.  1 9 4 2 2

                                                                   mgr inż. Magdalena Grojec

                                                                                                       tel. +48 604 421 870

Otrzymują:

 

  1. Właściciel dz. ewid. nr 592/1
  2. Właściciel dz. ewid. nr 585/1
  3. Właściciel dz. ewid. nr 585/2
  4. Właściciel dz. ewid. nr 592/2
  5. Właściciel dz. ewid. nr 593/1
  6. Właściciel dz. ewid. nr 610
  7. Właściciel dz. ewid. nr 611

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.09.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 25.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.09.2021