Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 18.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 18.10.2021r.

data wystawienia: 23.09.2021
status: zamknięte

ForSIT Józef Maślanka                                   

30-619 Kraków ul. Turniejowa 59/9

tel. +48 605952554

e-mail forsit@poczta.onet.pl

Kraków, dn. 22.09.2021 r.

ID pracy: GK.6640.6731.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu pod nr GK.6640.6731.2021,

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18 października 2021 r. o godz. 13:30 na działce ewidencyjnej nr 858/56 (współrzędne geograficzne do nawigacji N 49.549306°, E 19.684056°) położonej w Gminie Jabłonka (121105_2), obręb Podwilk (nr 5), nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 858/56 z działkami sąsiednimi nr: 680/15, 858/55, 858/57 i 860/5. Lokalizacja miejsca podjęcia czynności została przedstawiona na mapie poglądowej zamieszczonej na drugiej stronie zawiadomienia.

W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w wyżej wspomnianych czynnościach.

 

                                                                          dr inż. Józef Maślanka (podpisano elektronicznie)

Nr uprawnień zawodowych  17643

POUCZENIE

  • Udział w czynnościach dotyczących ustalenia przebiegu granic leży w interesie podmiotów zawiadomionych.
  • Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
  • Zgodnie z §32 ust. 5 ww. Rozporządzenia nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety.
  • Osoby deklarujące swój udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych muszą posiadać dokument umożliwiający ustalenie ich tożsamości.
  • W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego oraz małżeńskiej wspólności ustawowej, do wzięcia udziału w wyżej wspomnianych czynnościach są uprawnione wszystkie osoby.
  • Osoba reprezentująca osobę zawiadomioną powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.
  • W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.
  • W przypadku wprowadzenia w Polsce przepisów prawa związanych ze stanem epidemiologicznym, uniemożliwiających w podanym wyżej terminie wykonanie czynności z udziałem zainteresowanych osób (np. zakaz wychodzenia z domu), prosimy o kontakt telefoniczny, w celu ustalenia nowego terminu wykonania czynności w terenie.

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Józef Maślanka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
22.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
23.09.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 18.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Józef Maślanka - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
22.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
23.09.2021