Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 14.10.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 14.10.2021r.

data wystawienia: 14.09.2021
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

 

Nowy Targ, dnia 13.09.2021r.

 

GK.6640.5243.2021

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o ustaleniu przebiegu granic działek

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Podwilk, w jednostce ewidencyjnej Jabłonka:

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 8039/1, 8040/2 z dz. 8037, 8038, 8039/2, 8040/1, 8106/2, 8593/2, zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016r. poz. 1034);

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 14.10.2021r. (czwartek) o godz. 10:00 w Podwilku.

 

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

                                                                         nr  u p r.  1 9 4 2 2

                                                                   mgr inż. Magdalena Grojec

                                                                                                       tel. +48 604 421 870

 

Otrzymują:

 

  1. Właściciel dz. ewid. nr 8039/1
  2. Właściciel dz. ewid. nr 8040/2
  3. Właściciel dz. ewid. nr 8037
  4. Właściciel dz. ewid. nr 8038
  5. Właściciel dz. ewid. nr 8039/2
  6. Właściciel dz. ewid. nr 8040/1
  7. Właściciel dz. ewid. nr 8106/2
  8. Właściciel dz. ewid. nr 8593/2

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
14.09.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podwilk w dniu 14.10.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
14.09.2021