Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podszkle w dniu 24.08.2022 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podszkle w dniu 24.08.2022 r.

data wystawienia: 13.07.2022
status: zamknięte

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

Piekielnik, dnia 13.07.2022 r.

 

GK.6640.4216.2022

ZAWIADOMIENIE

o ustaleniu przebiegu granic działek

 

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Podszkle, w jednostce ewidencyjnej Czarny Dunajec:

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pomiędzy działkami oznaczonymi numerami 2379/2, 2383/3, 2383/4 z dz. 10345, 2366/4, 2366/5, 2378/5, 2379/3, 2380/3, 2385/5, 2383/5, 2383/6 zgodnie z § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 30.07.2021 r.);

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 24.08.2022r. (środa) o godz. 13:00 w Podszklu.

 

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

                                                                         nr  u p r.  1 9 4 2 2

 

                                                                   mgr inż. Magdalena Grojec

                                                                                                       tel. +48 604 421 870

Otrzymują:

 

 1. Właściciel dz. ewid. nr 2379/2
 2. Właściciel dz. ewid. nr 2383/3
 3. Właściciel dz. ewid. nr 2383/4
 4. Właściciel dz. ewid. nr 10345
 5. Właściciel dz. ewid. nr 2366/4
 6. Właściciel dz. ewid. nr 2366/5
 7. Właściciel dz. ewid. nr 2378/5
 8. Właściciel dz. ewid. nr 2379/3
 9. Właściciel dz. ewid. nr 2380/3
 10. Właściciel dz. ewid. nr 2385/5
 11. Właściciel dz. ewid. nr 2383/5
 12. Właściciel dz. ewid. nr 2383/6

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
13.07.2022
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podszkle w dniu 24.08.2022 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
13.07.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
13.07.2022