Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podczerwone w dniu 04.10.2021 r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podczerwone w dniu 04.10.2021 r.

data wystawienia: 27.08.2021
status: zamknięte

 

Czarny Dunajec, 27.08.2021r

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

W związku ze zleceniem wykonania ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 5600/88 uprzejmie zawiadamiam że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo J. Polaczek przeprowadzi czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 5600/88 z działkami sąsiednimi nr 5600/359, 5600/332, 5600/296, 5600/364, 5600/363 położonymi w obrębie Podczerwone w terminie podanym poniżej:

w dniu 04.10.2021r (poniedziałek) o godz. 9:00 w miejscowości Podczerwone

Proszę o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie na swojej działce.

W związku z koniecznością zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej koronawirusem COVID 19 zwracamy się z prośbą o branie udziału w czynnościach ustalenia przebiegu granic w wyznaczonych godzinach oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, termin czynności w terenie może ulec zmianie.

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

  1. dz.ewid.nr 5600/88
  2. dz.ewid.nr 5600/359
  3. dz.ewid.nr 5600/332
  4. dz.ewid.nr 5600/296
  5. dz.ewid.nr 5600/364
  6. dz.ewid.nr 5600/363
  7. a/a.

 

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

PODSTAWY PRAWNE:

Art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052); §37-39 Rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 poz. 393); Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429); zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu (GK.6640.3442.2021).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.08.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Podczerwone w dniu 04.10.2021 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Justyna Polaczek - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
27.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
27.08.2021