Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ostrowsko w dniu 3.11.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ostrowsko w dniu 3.11.2021r.

data wystawienia: 11.10.2021
status: zamknięte

ul. Krótka 6

34-471 LUDŹMIERZ

tel./fax: 18 26-556-10/18 26-402-37

Ludźmierz, dn. 01..10.2021

zlec. 615/2021

GK.6640.6174.2021

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

                        W związku z § 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) działając na podstawie § 32 ust. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2021r. o godz. 9:00 w miejscowości Ostrowsko na dz. ewid. 2010/11 i 2009/8 odbędzie się ustalenie przebiegu granic dz. ewid. nr 2010/11  i 2009/8 z działkami sąsiednimi nr 2009/5, 3608, 3607, 2010/10, 1985, 1986, 1987/3, 1987/4, 1987/5, 1987/6, 1988/1, 1988/2, 1989/3, 1990, 1991, 1992, 1993/2, 1994/4, 1994/6, 1995, 1996/3, 1997/2, 1998/8, 1998/9, 1998/6, 1998/4, 1998/7, 1999.

Wyżej wymienione działki  należą do obrębu Ostrowsko, jednostka ewidencyjna Nowy Targ.  

Podjęte czynności mają na celu ustalenie granic w trybie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Otrzymują:

 

 1. dz. ew. 2010/11, 2009/8
 2. dz. ew. 2009/5
 3. dz. ew. 3607, 3608
 4. dz. ew. 2010/10
 5. dz.ew. 1985
 6. dz. ew. 1986
 7. dz. ew. 1987/3
 8. dz. ew. 1987/4
 9. dz. ew. 1987/5
 10. dz. ew. 1987/6
 11. dz. ew. 1988/1, 1988/2
 12. dz. ew. 1989/3
 13. dz. ew. 1990, 1991
 14. dz. ew. 1992
 15. dz. ew. 1993/2
 16. dz. ew. 1994/4
 17. dz. ew. 1994/6
 18. dz. ew. 1995, 1996/3
 19. dz. ew. 1997/2
 20. dz. ew. 1998/8
 21. dz. ew. 1998/9
 22. dz. ew. 1998/6
 23. dz. ew. 1998/4, 1998/7
 24. dz. ew. 1999
 25. a/a.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
1.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.10.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ostrowsko w dniu 3.11.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tadeusz Urban - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
1.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.10.2021