Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czerwienne w dniu 11.09.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czerwienne w dniu 11.09.2021r.

data wystawienia: 24.08.2021
status: zamknięte

Poronin, 16.08.2021 r.

”GeoWizja” Klemens Gąsienica                                                                                               

USŁUGI GEODEZYJNE

ul. Tatrzańska 4b, 34-520 Poronin

e-mail: podhalegeodezja@gmail.com

NIP 7361730373, REGON 383003823

Tel. 788 173 808

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

 oraz przyjęcia granic nieruchomości do podziału

 

Zgodnie z & 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu /Dz. U. Nr 268 poz. 2663/oraz na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 Nr 0 poz. 1429 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu (ID zgłoszenia: GK.6640.5881.2021),

uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 11.09.2021 (sobota) o godz. 9.00 w miejscowości CZERWIENNE odbędą się czynności przyjęcia oraz ustalenia przebiegu granic dz.ewid.nr 5731/4 z działkami sąsiednimi nr: 5641/8, 5641/7, 5734, 5733/9, 5733/6, 5731/6, 5731/10, 5731/12 .

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

 

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

 

Zawiadamia się właścicieli / władających/ posiadaczy / spadkobierców:

  1. dz.ewid.nr 5731/4 w dniu 11.09.2021 o godz. 9.00.
  2. dz.ewid.nr 5731/10 w dniu 11.09.2021 o godz. 9.00.
  3. dz.ewid.nr 5734 w dniu 11.09.2021 o godz. 9.00.
  4. dz.ewid.nr 5733/9 w dniu 11.09.2021 o godz. 9.00.
  5. dz.ewid.nr 5733/6 w dniu 11.09.2021 o godz. 9.00.
  6. dz.ewid.nr 5731/12 w dniu 11.09.2021 o godz. 9.00.
  7. dz.ewid.nr 5641/8 w dniu 11.09.2021 o godz. 9.00.
  8. dz.ewid.nr 5641/7 w dniu 11.09.2021 o godz. 9.00.
  9. dz.ewid.nr 5731/6 w dniu 11.09.2021 o godz. 9.00.
  10. a/a

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Klemens Gąsienica - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
16.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
24.08.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czerwienne w dniu 11.09.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Klemens Gąsienica - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
16.08.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
24.08.2021