Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ciche w dniu 08.11.2021r. | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ciche w dniu 08.11.2021r.

data wystawienia: 11.10.2021
status: zamknięte

Nowy Targ, dnia 08.10.2021r.

GK.660.7057.2021

Zlec. 193/2021

U S Ł U G I   G E O D E Z Y J N E

G e o S t r a d a  s.c.

Magdalena Grojec, Zofia Śmiech

Siedziba: 34-472 Piekielnik 129C

Biuro: 34-400 Nowy Targ ul. Św.Katarzyny 4

Tel. (18) 263 95 28,   (18) 531 18 65

NIP 735-26-88-246, REGON 120415515

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy Usługi Geodezyjne GeoStrada s.c. mgr inż. Magdalena Grojec dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ciche, w jednostce ewidencyjnej Czarny Dunajec:

 • Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: 5357/1, 5356/1 a 5391/1, 5382 - zgodnie z § 32 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390);
 • przyjęcia przebiegu służebności gruntowej przebiegającej po dz. ewid.nr 5357/1, 5356/1 na rzecz dz. ewid. nr 18380, 5355, 5354, 5353 

 

Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi w dniu 08.11.2021r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Cichem

na działce przedmiotowej obok zabudowań nr 259

W interesie Pana/Pani/Państwa jako właściciela nieruchomości leży udział w ww. czynnościach.

Jednocześnie informuję się, nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Informuje się także o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach.

Otrzymują właściciele:

 1. Dz. ewid. nr 5354.
 2. Dz. ewid. nr 5353.
 3. Dz. ewid. nr 5355.
 4. Dz. ewid. nr 18380.
 5. Dz. ewid. nr 5356/1.
 6. Dz. ewid. nr 5357/1.
 7. Dz. ewid. nr 5382.
 8. Dz. ewid. nr 5383.
 9. Dz. ewid. nr 5384.

G E O D E T A  U P R A W N I O N Y

                      nr  u p r.  1 9 4 2 2

                   mgr inż. Magdalena Grojec

                        tel. +48 604 421 870

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
8.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.10.2021
Nazwa pliku
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Ciche w dniu 08.11.2021r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Magdalena Grojec - geodeta uprawniony
Data wytworzenia
8.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.10.2021