Wezwanie spadkobierców zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Pana Wincentego Rapacza | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Wezwanie spadkobierców zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Pana Wincentego Rapacza

data wystawienia: 9.05.2019
status: aktualne

DPS-DTS-411-29/13                                                                           Rabka, dnia 09.05.2019 r.

 

 

 

 O g ł o s z e n i e

 

 

            Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 4, działając na podstawie art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów/ Dz.U. Nr 208, poz.1537

z późn. zm/   p o s  z u k u j e    i    w z y w a    spadkobierców zmarłego mieszkańca tut. Domu

 

Pana Wincentego Rapacza  ur. 13 września 1934 r. w Rabie Wyżnej,  syna Jana i Stefanii  z domu Rapacz do odbioru depozytu.

 

W celu odbioru depozytu należy przeprowadzić postępowanie spadkowe  i przedłożyć Postanowienie Sądu stwierdzające nabycie spadku lub notarialne Poświadczenie Dziedziczenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w Ustawy termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata.

 

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w wyznaczonym terminie spowoduje jego likwidację

poprzez przejście na własność  Skarbu Państwa.

 

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na tablicy informacyjnej tut. Domu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09.05.2019 r.

 

Dyrektor DPS

Tomasz Obrusik

                               

                                                                             

 

 

                                                                             

                                                                                                

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Tomasz Obrusik Dyrektor DPS w Rabce-Zdroju
Data wytworzenia
9.05.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
9.05.2019