PZD: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego | Ogłoszenia

PZD: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

data wystawienia: 3.01.2018
status: zamknięte

Nowy Targ, 29.12.2017r.

PZD.IU.673.2.177.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek:

Pana Józefa Rusnak, zam. Os. Ustrzyk 379A, 34-453 Ochotnica Górna, złożonego w dniu: 23.10.2017r.,w sprawie:

- udzielenia zezwolenia lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej Nr 1637K Harklowa - Tylmanowa, w km 9+485,55 strona prawa, do działek ewid. nr 16155/2 i 14002/6 położonych w miejscowości Ochotnica Górna,

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą uzupełnić zebrany dotychczas materiał dowodowy w sprawie, zapoznać się z aktami sprawy, a także składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty. Każda ze stron może zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie tut. Zarządu w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, w dniach pracy tut. Zarządu tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7³º – 15³º. Wszelkie wyjaśnienia, wnioski i inne dokumenty można składać bezpośrednio w tut. Zarządzie lub korespondencyjnie. 

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Józef Kowalkowski
Data wytworzenia
3.01.2018
Informację opublikował
Józef Kowalkowski
Data publikacji
3.01.2018
Informację zmienił
Józef Kowalkowski
Data ostatniej zmiany
3.01.2018
Nazwa pliku
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Józef Kowalkowski
Data wytworzenia
3.01.2018
Informację opublikował
Józef Kowalkowski
Data publikacji
3.01.2018