Program wyrównywania różnic między regionami III | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Program wyrównywania różnic między regionami III

data wystawienia: 11.01.2019
status: zamknięte

Powiat Nowotarski przystąpił do realizacji w roku 2019 zatwierdzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem Powiatu o środki finansowe na działania wyrównujące różnice między regionami w obszarze likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i transportowych, tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, warsztatów terapii zajęciowej.

1. Obszary Programu, które będą realizowane w 2019 r. przez samorząd powiatowy:

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; (intensywność pomocy: 30%)

2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; (intensyw. pomocy: 50%)

3) obszar D – likwidacja barier transportowych;

a) intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych: 60%,

b) intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej: 70%.

4) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

W celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu niezbędne jest złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON dla przygotowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz wzory dokumentów do pobrania dla Projektodawców znajdują się poniżej, informacje można uzyskać także na stronie PFRON: www.pfron.org.pl - programy PFRON.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach Programu mogą składać wnioski wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

Wnioski będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2019 r.(w przypadku wysyłania pocztą liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego). Szczegółowe informacje dot. Programu: Biuro Zarządzania Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - (18) 26 61 370, e-mail: rozwoj@nowotarski.pl
 

do pobrania:

Procedury realizacji oraz załączniki.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Piątkowska
Data wytworzenia
11.01.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
11.01.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
11.01.2019
Nazwa pliku
Projekt umowy beneficjenta z powiatem
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Piątkowska
Data wytworzenia
11.01.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
11.01.2019
Nazwa pliku
Kierunki i warunki brzegowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Piątkowska
Data wytworzenia
11.01.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
11.01.2019
Nazwa pliku
Procedura PWRMR_III
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Piątkowska
Data wytworzenia
11.01.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
11.01.2019
Nazwa pliku
Wniosek
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Piątkowska
Data wytworzenia
11.01.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
11.01.2019
Nazwa pliku
Zasady wyboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Piątkowska
Data wytworzenia
11.01.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
11.01.2019