Ogłoszenie w sprawie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego” | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie w sprawie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego”

data wystawienia: 19.05.2016
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU NOWOTARSKIEGO

z dnia 18.05.2016 r.

w sprawie: projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Powiatu Nowotarskiego”.

Starosta Powiatu Nowotarskiego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440, z późn. zm.), podaje do wiadomości informację o opracowaniu projektu: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego”.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

· w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pok. nr 2.27, w godz. 8:00 – 14:00 – wersja papierowa,

· w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu: www.nowotarski.pl/bip/ (zakładka Ogłoszenia) – wersja elektroniczna.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać w terminie do dnia
09.06.2016 r.:

· w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. B. Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ;

· za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: komunikacja@nowotarski.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 262, z późn. zm.).

Rozpatrywane będą jedynie opinie, które wpłyną do siedziby Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu w terminie do dnia 09.06.2016 r.

Starosta Powiatu Nowotarskiego jest organem właściwym do rozpatrywania opinii.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Filip Stachowiec
Data wytworzenia
19.05.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
19.05.2016
Nazwa pliku
Projekt planu transportowego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Filip Stachowiec
Data wytworzenia
19.05.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
19.05.2016
Nazwa pliku
Formularz zgłaszania uwag
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Filip Stachowiec
Data wytworzenia
19.05.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
19.05.2016
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
31.05.2016
Nazwa pliku
Formularz zgłaszania uwag
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Filip Stachowiec
Data wytworzenia
31.05.2016
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
31.05.2016
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
31.05.2016
Nazwa pliku
Wykaz zgłoszonych uwag i sposób ich rozpatrzenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Filip Stachowiec
Data wytworzenia
21.06.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
21.06.2016