Kontrast Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-613-00, fax. (18) 26-613-44, e-mail: starostwo@nowotarski.pl
Przydatne adresy

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego”

OGŁOSZENIE

STAROSTY POWIATU NOWOTARSKIEGO

z dnia 18.05.2016 r.

w sprawie: projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Powiatu Nowotarskiego”.

Starosta Powiatu Nowotarskiego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440, z późn. zm.), podaje do wiadomości informację o opracowaniu projektu: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego”.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

· w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pok. nr 2.27, w godz. 8:00 – 14:00 – wersja papierowa,

· w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu: www.nowotarski.pl/bip/ (zakładka Ogłoszenia) – wersja elektroniczna.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać w terminie do dnia
09.06.2016 r.:

· w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. B. Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ;

· za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: komunikacja@nowotarski.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 262, z późn. zm.).

Rozpatrywane będą jedynie opinie, które wpłyną do siedziby Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu w terminie do dnia 09.06.2016 r.

Starosta Powiatu Nowotarskiego jest organem właściwym do rozpatrywania opinii.

Pokaż metkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Filip Stachowiec
Data wytworzenia
19.05.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
19.05.2016 8:50
Nazwa pliku
Projekt planu transportowego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Filip Stachowiec
Data wytworzenia
19.05.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
19.05.2016 8:52
Nazwa pliku
Formularz zgłaszania uwag
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Filip Stachowiec
Data wytworzenia
19.05.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
19.05.2016
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
31.05.2016 12:51
Nazwa pliku
Formularz zgłaszania uwag
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Filip Stachowiec
Data wytworzenia
31.05.2016
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
31.05.2016
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
31.05.2016 12:51
Nazwa pliku
Wykaz zgłoszonych uwag i sposób ich rozpatrzenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Filip Stachowiec
Data wytworzenia
21.06.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
21.06.2016 11:08
Copyright © 2011 Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia