Ogłoszenie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary

data wystawienia: 2.11.2016
status: zamknięte

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 703)

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Małopolskiego decyzji z dnia 05.10.2016 r. znak: WS-VI.7511.5.2016.PC o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia 12.01.2016 r. znak: GN.680.38.4.2012.KrK, orzekającej iż nieruchomość stanowiąca działkę ewid. nr 215/1, położona w Szaflarach, stanowi mienie gromadzkie (gminne).

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój 1.25, parter w godzinach urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
2.11.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
2.11.2016
Nazwa pliku
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
2.11.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
2.11.2016