Ogłoszenie o rekrutacji w ramach okresu trwałości projektu pn.: „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o rekrutacji w ramach okresu trwałości projektu pn.: „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

data wystawienia: 15.12.2017
status: zamknięte

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

W związku z obowiązkiem zachowania trwałości projektu pn. „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Starosta Powiatu Nowotarskiego ogłasza rekrutację do ww. projektu zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
15.12.2017
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
15.12.2017
Informację zmienił
Marcin Kuska
Data ostatniej zmiany
18.12.2017
Nazwa pliku
Regulamin 2017 - trwałość projektu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
15.12.2017
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
15.12.2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu - dla gospodarstw domowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
15.12.2017
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
15.12.2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - dla gospodarstw domowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
15.12.2017
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
15.12.2017
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 Wzór umowy użyczenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marcin Kuska
Data wytworzenia
15.12.2017
Informację opublikował
Marcin Kuska
Data publikacji
15.12.2017