Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej

data wystawienia: 6.12.2016
status: zamknięte

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert składanych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert składanych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza nabór kandydatów do Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert składanych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w formie powierzenia, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§1

Ogłasza się nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) na członków Komisji Konkursowej.

§2

Wymagania dotyczące kandydatów:

1. Kandydat nie może być w żaden sposób powiązany z podmiotami biorącymi udział w konkursie.
2. Kandydat musi posiadać doświadczenie związane z zadaniem publicznym, którego dotyczy konkurs, co będzie przedmiotem weryfikacji podczas rozważania kandydatury.

§3

Wyboru osób spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje Zarząd Powiatu Nowotarskiego.

§4

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje jej członkom zwrot kosztów podróży.

§5

Kandydata można zgłosić wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 12.12. 2016r.

§6

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatu Nowotarskiego, ul. B. Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem "Kandydatura do Komisji konkursowej - placówka opiekuńczo-wychowawczą".

§7

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Nowotarskiego.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Barbara Studzińska
Data wytworzenia
6.12.2016
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
6.12.2016
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
6.12.2016
Nazwa pliku
Formularz zgłoszeniowy
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
Informację wytworzył
Barbara Studzińska
Data wytworzenia
6.12.2016
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
6.12.2016