Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Bańska Niżna | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Bańska Niżna

data wystawienia: 16.11.2016
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2015r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, działającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, reprezentowany przez pełnomocnika: Panią Jadwigę Zbiegień, Al. Jurajska 7b, 32-083 Balice

złożony w dniu 24.10.2016r. (skorygowany w dniu 09.11.2016r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb (budowa chodnika) w miejscowości Bańska Niżna w km 1+ 822,00 do km 2+578,40.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Bańska Niżna – Gmina Szaflary; powiat nowotarski; województwo małopolskie:

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczone pod drogę w całości:

4123/2; 4123/1; 4118; 3891; 3886/1; 3833/1; 3828/1; 3777/3; 3777/5; 3720/1; 3671/5; 3671/3; 3527/5; 3287/3; 3245/2; 177/1; 327/1; 3194/1; 3171/1; 3172/1; 176/1; 3138/2; 3169/2; 3169/3; 3168/25; 3196/4; 3195/2; 3247/2; 3246/2; 3285/4; 3286/6; 3286/4; 3367/12; 3436/9; 3436/13; 3447/3; 3518/26; 3592/9;

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

4067/3 (4067/2); 6159/4 (6159/2); 4173/18 (4173/13); 4066/11 (4066/10); 4006/9 (4006/4); 4006/11 (4006/7); 4006/13 (4006/6); 6109/1 (6109); 4002/1 (4002); 4003/17 (4003/9); 3941/5 (3941/7); 6110/2 (6110/1); 3938/32 (3938/13); 3938/34 (3938/16); 3938/36 (3938/17); 3938/38 (3938/20); 3938/40 (3938/25); 3938/42 (3938/28); 3890/11 (3890/3); 6111/3 (6111); 3770/5 (3770/1); 3728/7 (3728/3); 3720/3 (3720/2); 3671/7 (3671/6); 6122/3 (6122); 3659/11 (3659/3); 3659/13 (3659/4); 3659/15 (3659/2); 3578/4 (3578/1); 3520/5 (3520/1); 3445/5 (3445/2); 3440/20 (3440/13); 3440/22 (3440/12); 3440/24 (3440/16); 3440/26 (3440/11); 3440/28 (3440/10); 3296/5 (3296/4); 3288/7 (3288/3); 3234/7 (3234/1); 3234/9 (3234/2); 3172/3 (3172/2); 176/5 (176/3); 176/7 (176/4); 3170/3 (3170/1); 3170/5 (3170/2); 3168/34 (3168/11); 3168/32 (3168/17); 3168/30 (3168/15); 3168/28 (3168/8); 6133/3 (6133); 3195/3 (3195/1); 3231/11 (3231/2); 3231/9 (3231/3); 3286/7 (3286/3); 3297/3 (3297); 3356/20 (3356/1); 3356/18 (3356/3); 3356/16 (3356/4); 3356/14 (3356/5); 3367/15 (3367/5); 3367/13 (3367/4); 3436/18 (3436/7); 3436/16 (3436/4); 3518/33 (3518/12); 3518/31 (3518/4); 3518/29 (3518/5); 3518/27 (3518/11); 3592/10 (3592/1); 3658/13 (3658/5); 3658/11 (3658/3); 6121/1 (6121); 3672/5 (3672/1); 3672/3 (3672/2); 3719/1 (3719); 3729/11 (3729/4); 3729/9 (3729/7); 323/1 (323); 3778/1 (3778); 3779/7 (3779/1); 3779/5 (3779/3); 3827/5 (3827/2); 3827/3 (3827/1); 3834/1 (3834); 3885/1 (3885); 3892/16 (3892/4); 3892/14 (3892/3); 3892/12 (3892/9); 3892/10 (3892/5); 3937/10 (3937/9); 6112/1 (6112); 202/1 (202); 4001/5 (4001/4); 6108/1 (6108); 4008/3 (4008/2); 4009/5 (4009/4); 4061/5 (4061/2); 4061/3 (4061/1); 4068/5 (4068/2); 4068/3 (4068/1); 4116/2 (4116/1); 4117/5 (4117/3); 4125/7 (4125/5); 4172/7 (4172/4); 6132/3 (6132); 6160/5 (6160/4)

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

  • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, gdzie zachodzi obowiązek budowy lub przebudowy zjazdów:

3777/4; 3777/6; 3527/6; 3365/1; 3358/4; 3358/8; 3358/10; 3358/6; 3296/3; 327/2; 3285/3; 3286/5; 3436/12; 3447/2; 3518/25; 3168/24; 3196/6 oraz 4066/12 (4066/10); 6109/2 (6109); 4003/18 (4003/9); 3941/6 (3941/7); 6110/3 (6110/1); 3938/43 (3938/28); 3770/6 (3770/1); 3728/8 (3728/3); 3659/16 (3659/2); 3578/5 (3578/1); 3520/6 (3520/1); 3445/6 (3445/2); 3440/23 (3440/12); 3440/27 (3440/11); 3440/29 (3440/10); 3288/8 (3288/3); 3234/10 (3234/2); 3172/4 (3172/2); 176/6 (176/3); 3170/3 (3170/1); 3168/29 (3168/8); 3195/4 (3195/1); 3231/12 (3231/2); 3297/4 (3297); 3356/21 (3356/1); 3356/19 (3356/3); 3367/14 (3367/4); 3436/19 (3436/7); 3518/32 (3518/4); 3518/30 (3518/5); 3518/28 (3518/11); 3592/11 (3592/1); 3658/14 (3658/5); 3658/12 (3658/3); 3719/2 (3719); 3729/10 (3729/7); 3779/8 (3779/1); 3779/6 (3779/3); 3827/6 (3827/2); 3885/2 (3885); 3892/13 (3892/9); 3892/11 (3892/5); 3937/11 (3937/9); 202/2 (202); 4001/6 (4001/4); 4009/6 (4009/4); 4116/3 (4116/1); 4117/6 (4117/3); 4125/8 (4125/5);

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału, na których zachodzi obowiązek budowy lub przebudowy zjazdów);

  • poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, gdzie zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych:

6159/1 oraz 3168/31 (3168/15); 3168/33 (3168/17)

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz powstałe w wyniku podziału, na których zachodzi obowiązek przebudowy innych dróg publicznych);

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania,
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
16.11.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
16.11.2016
Nazwa pliku
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji w miejscowości Bańska Niżna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
16.11.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
16.11.2016