Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa

data wystawienia: 15.05.2020
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn.zm. – dalej Kpa) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa)

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek: Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, , reprezentowany przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Waniczka, adres korespondencyjny: ul. Węgierska 146a, 33-300 Nowy Sącz, złożony w dniu 09.03.2020r., uzupełniony w dniu 06.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.2.2020.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa w km 7+698,00 – 9+650,48 – etap II

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych
w miejscowości Skawa, Gmina Raba Wyżna, powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna Raba Wyżna [121111_2], obręb ewidencyjny Skawa [0008]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi: 1575/14 (1575/1), 1575/12 (1575/9), 1580/2 (1580/1), 1591/3 (1591/2), 1592/1 (1592), 1593/7 (1593/1), 1594/4 (1594/1), 1660/10 (1660/3), 1660/8 (1660/5), 1660/14 (1660/6), 1660/12 (1660/7), 1669/1 (1669), 1670/1 (1670), 1671/1 (1671), 1674/1 (1674), 1675/1 (1675), 1695/27 (1695/23), 1695/25 (1695/24), 1695/29 (1695/6), 1780/1 (1780), 1781/1 (1781), 1784/7 (1784/2), 1784/5 (1784/4), 1785/1 (1785), 1786/3 (1786/1), 1798/1 (1798), 1836/23 (1836/12), 1836/21 (1836/14), 1836/19 (1836/16), 1836/17 (1836/6), 1856/6 (1856/5), 1862/3 (1862/2), 2023/8 (2023/7), 2024/8 (2024/1), 2024/6 (2024/2), 2024/4 (2024/3), 2025/7 (2025/1), 2025/9 (2025/2), 2025/11 (2025/3), 2029/2 (2029/1), 2058/6 (2058/2), 2059/1 (2059), 2060/1 (2060), 2061/2 (2061/1), 2062/11 (2062/4), 2062/9 (2062/5), 2076/3 (2076/2), 2081/8 (2081/5), 2084/3 (2084/1), 2085/1 (2085), 2088/1 (2088), 2125/1 (2125), 2126/1 (2126), 2234/1 (2234), 2237/1 (2237), 2238/5 (2238/1), 2238/3 (2238/2), 2247/5 (2247/2), 2247/7 (2247/3), 2247/9 (2247/4), 2248/5 (2248/1), 2248/3 (2248/2), 2249/1 (2249), 2250/1 (2250), 2251/1 (2251), 2252/1 (2252), 2253/1 (2253), 2254/5 (2254/4), 2255/3 (2255/2), 2258/3 (2258/2), 2259/3 (2259/1), 2259/5 (2259/2), 2260/1 (2260), 2263/4 (2263/3), 2267/3 (2267/2), 2270/3 (2270/1), 2271/7 (2271/3), 2271/9 (2271/5), 2272/3 (2272/1), 2273/3 (2273/1), 2273/5 (2273/2), 2341/10 (2341), 2353/20 (2353/15), 2357/7 (2357/1), 2357/9 (2357/5), 2358/4 (2358/1), 2386/7 (2386/1), 2386/8 (2386/1), 2388/6 (2388/3), 2388/8 (2388/4), 2388/10 (2388/5), 2391/1 (2391), 2392/1 (2392), 2393/1 (2393), 2395/1 (2395), 2396/1 (2396), 2398/1 (2398), 2405/3 (2405/1), 2407/1 (2407), 2415/9 (2415/3), 2415/11 (2415/4), 2416/3 (2416/1), 2418/16 (2418/6), 2418/18 (2418/7), 2418/20 (2418/9), 2486/1 (2486), 2487/3 (2487/2), 2488/3 (2488/2), 2490/1 (2490), 7030/1 (7030), 7031/1 (7031), 7032/13 (7032/11), 7032/16 (7032/7), 7032/18 (7032/8), 7034/1 (7034), 7039/1 (7039), 7040/7 (7040/4), 7040/9 (7040/4), 7041/4 (7041), 7041/10 (7041), 7041/12 (7041), 7041/14 (7041), 7045/1 (7045), 7046/1 (7046), 7047/1 (7047), 7048/1 (7048), 7051/1 (7051), 7053/1 (7053), 7095/177 (7095/152), 7095/175 (7095/45), 7095/179 (7095/47), 7208/1 (7208)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę w całości: 1676, 1678/2, 1684/3, 1685, 1860/2, 1861/1, 2081/3, 2081/6, 2084/2, 2356, 2406, 2416/2, 2417/1, 2417/2;
  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę i będące własnością Powiatu Nowotarskiego: 1836/11, 1836/13, 1836/15, 1855/4, 1855/6, 1856/4, 1862/1, 1864/1, 2023/6, 2062/8, 2078/3, 2079/3, 2079/5, 2081/4, 2081/7, 2270/2, 2271/4, 2271/6, 2272/2, 7032/10, 7040/5;
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy i przebudowy zjazdów: 2062/3, 2062/7, 2079/4 oraz 2076/4 (2076/2), 2081/9 (2081/5), 2085/2 (2085), 2088/2 (2088), 2237/2 (2237), 2238/6 (2238/1), 2248/4 (2248/2), 2248/6 (2248/1), 2273/4 (2273/1), 2273/6 (2273/2), 2357/8 (2357/1), 2393/2 (2393), 2395/2 (2395), 2405/4 (2405/1), 7041/6 (7041);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz powstających w wyniku podziału nieruchomości i pozostających w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących: 7104/1;
  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren kolejowy: 7112/2, 7112/11;

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Z up. Starosty inż. Piotr Milaniak Główny Specjalista ds. administracji budowlano-architektonicznej
Data wytworzenia
13.05.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
15.05.2020
Nazwa pliku
Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Z up. Starosty inż. Piotr Milaniak Główny Specjalista ds. administracji budowlano-architektonicznej
Data wytworzenia
13.05.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
15.05.2020