Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Nowy Targ i Szaflary | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Nowy Targ i Szaflary

data wystawienia: 3.03.2016
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2015r., poz. 2031),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Szczepana Garpiela, ul. Łokietka 19/2, 30-016 Kraków złożony w dniu 30.12.2015r. (uzupełniony i skorygowany w dniu 02.02.2016r. oraz 05.02.2016r.),

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa drogi gminnej km: 0+036.00 ÷ 0+327.50, wraz z odwodnieniem drogowym, budową sieci oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego oraz przebudową sieci energetycznej
i teletechnicznej na granicy Miasta Nowy Targ i Gminy Szaflary w Nowym Targu i Szaflarach”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych
w miejscowości Nowy Targ – gmina Nowy Targ oraz miejscowości Szaflary – gmina Szaflary; powiat nowotarski; województwo małopolskie:

w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

18977/5 (18977), 14245/4 (14245), 14246/6 (14246), 14247/3 (14247), 14248/3 (14248), 14244/5, 14244/6, 14244/7 (14244) – obręb Nowy Targ, jednostka ew. Nowy Targ
oraz 5591/5 (5591) – obręb Szaflary, jednostka ew. Nowy Targ

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę).

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania,
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.39, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartosz Brzeziński
Data wytworzenia
3.03.2016
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
3.03.2016
Informację zmienił
Joanna Chlebek
Data ostatniej zmiany
4.03.2016
Nazwa pliku
Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Nowy Targ i Szaflary
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartosz Brzeziński
Data wytworzenia
3.03.2016
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
3.03.2016