Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej w m. Klikuszowa | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej w m. Klikuszowa

data wystawienia: 10.03.2016
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U.2015.2031 – dalej Specustawa),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek:

Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targdziałającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targuul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika:Pana Krzysztofa Farona, FK Projekt Biuro Usług Inżynierskich, Łącko 870, 33-390 Łącko

złożony w dniu22.02.2016r.,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa drogi powiatowej 1661k Trute - Klikuszowa – Obidowa, budowa chodnika
od km 3+608 do km 4+818 w miejscowości Klikuszowa.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Klikuszowa, Gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:

2658/18 (2658/8); 4499/2 (4499); 4510/4 (4510/1); 4631/10 (4631/4); 4640/3 (4640/1); 4642/3 (4642/1); 4672/6 (4672/1); 4733/6 (4733/1); 4687/4 (4687/2); 4736/5 (4736/1); 4757/11 (4757/1); 4757/13 (4757/7); 4915/6 (4915/2); 4921/12 (4921/6); 4835/5 (4835/2); 4921/10 (4921/5); 4840/2 (4840); 4853/2 (4853); 4897/5 (4897/3); 5174/2 (5174); 5191/4 (5191/2); 5234/2 (5234); 5231/9 (5231/6); 5237/2 (5237); 5285/7 (5285/3); 5285/9 (5285/5); 5309/6 (5309/3); 5309/8 (5309/4); 4231/8 (4231/2); 4231/4 (4231/1); 4233/6 (4233/4); 4270/17 (4270/15); 4275/8 (4275/1); 4275/10 (4275/6); 5967/2 (5967); 4281/7 (4281/5); 4323/15 (4323/9); 4323/13 (4323/6); 4331/16 (4331/4); 4350/11 (4350/2); 4773/17 (4773/12); 4796/2 (4796); 4800/2 (4800); 4802/3 (4802/1); 4824/12 (4824/6); 4824/16 (4824/8); 4824/14 (4824/7); 4824/10 (4824/2); 4832/2 (4832); 4902/2 (4902); 4905/8 (4905/6); 4915/4 (4915/1); 4921/8 (4921/4); 4959/6(4959/1);4970/2 (4970); 4971/2 (4971); 5128/5 (5128/3); 5142/4 (5142/2); 5144/10 (5144/4); 5144/8 (5144/3); 5144/6 (5144/1); 5314/2 (5314); 5313/2 (5313); 5353/4 (5353/2); 5358/17 (5358/12); 5358/19 (5358/13); 5358/21 (5358/15); 5487/10 (5487/7); 5960/28 (5960/7); 5357/9 (5357/8); 5357/10 (5357/8); 5356/14 (5356/4); 5356/16 (5356/10); 6019/147 (6019/117); 4323/11 (4323/5); 4331/18 (4331/5); 4331/20 (4331/9); 5966/2 (5966); 4365/4 (4365/2); 4363/4 (4363/2); 4462/8 (4462/4); 4468/2 (4468); 4474/4 (4474/2)

oraz 6019/164 (6019/156); 6019/157 (6019/83); 6019/159 (6019/87), 6019/162 (6019/153), 6019/161 (6019/153)

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczone pod drogę w całości:
    5357/7; 5487/6; 5960/6; 6019/84; 6019/85; 6019/86;

· niezbędnych do realizacji inwestycji (poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji), gdzie zaprojektowano przebudowę sieci uzbrojenia terenu,
w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji:

5231/8 (5231/6); 5234/1 (5234); 5237/1 (5237); 5313/1 (5313); 5353/3 (5353/2); 5358/16 (5358/12); 5358/18 (5358/13); 5358/20 (5358/15)

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

oraz 6019/88.

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie
7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.39, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty).

Sprawę prowadzi: Bartosz Brzeziński, pok. 3.39, tel. 182610762

....................

pieczęć okrągła

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartosz Brzeziński
Data wytworzenia
10.03.2016
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
10.03.2016
Nazwa pliku
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji drogowej w m. Klikuszowa
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bartosz Brzeziński
Data wytworzenia
10.03.2016
Informację opublikował
Joanna Chlebek
Data publikacji
10.03.2016