Informacja Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Szczawnicy | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Szczawnicy

data wystawienia: 20.07.2022
status: zamknięte

Nasz znak: BA.6740.1.943.2022.PM                                                                                     Nowy Targ, dnia 20.07.2022r.

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735
z późn. zm.),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek z datą wpływu 28.06.2022r., złożony przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP (uzupełniony w dniu 20.07.2022r.) P4 sp. z o.o. z/s ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającej przez członków zarządu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Labusa, w dniu 20.07.2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.1.943.2022.PM w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY – NWT2026_B (montaż stalowej antenowej konstrukcji wsporczej na istniejącym budynku położonym przy ul. Pod Sadami 21) na działce ewid. nr 4007/5 położonej w Szczawnicy, Miasto Szczawnica, powiat nowotarski, woj. małopolskie (obręb: 0001 Obręb 1, jednostka ewidencyjna: 121102_4 Szczawnica miasto).

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 15:00, wtorek, piątek 7:30 – 11:00, czwartek 11:00 – 15:00, tel. (18) 26 10 760, osoba prowadząca sprawę – Piotr Milaniak), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z uwagi na ogłoszenie do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wizyta w urzędzie jest możliwa wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr (18) 26-61-379.

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Milaniak - główny specjalista ds. administracji budowlano-architktonicznej, z upoważnienia Starosty Nowotarskiego
Data wytworzenia
20.07.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
20.07.2022
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
20.07.2022
Nazwa pliku
Informacja Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Szczawnicy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Milaniak - główny specjalista ds. administracji budowlano-architktonicznej, z upoważnienia Starosty Nowotarskiego
Data wytworzenia
20.07.2022
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
20.07.2022