Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nowy Targ | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nowy Targ

data wystawienia: 19.09.2018
status: zamknięte

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży

 

w trybie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

  1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewid. nr 6717/25 o pow. 0,0844 ha poł. w Nowym Targu obj. księgą wieczystą NS1T/00118929/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu.
  2. Opis nieruchomości: działka niezabudowana położona w Nowym Targu, posiada dostęp do drogi publicznej.
  3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: działka położona w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy  Targ 25  symbolem MN.9 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  4. Forma sprzedaży: w drodze przetargu w trybie art. 37 ust. 1 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie Uchwały Nr 383/XLVI/2010 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr 117/XVII/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 31 marca 2016 r.
  5. Cena nieruchomości: 145.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych). Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
  6. Termin zapłaty: na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży.
  7. Termin wywieszenia: 19 września 2018 r. – 9 października 2018 r.
  8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia  31 października 2018r.          

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
19.09.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
19.09.2018
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
19.09.2018