Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w miejscowości Nowy Targ | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w miejscowości Nowy Targ

data wystawienia: 17.10.2018
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w użyczenie

w  trybie  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

- działki ewid. nr 4482/11 o pow. 0,3551 ha, 4499/3 o pow. 0,0029 ha, 4482/14 o pow. 0,2059 ha poł. w Nowym Targu obj. księgą wieczystą NS1T/00109963/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych,

- udział wynoszący 39/100 części w działce ewid. nr 19633 o pow. 0,3117 ha poł. w Nowym Targu obj. księgą wieczystą NS1T/00101646/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:                 

  łącznie 0,8756 ha.

3. Opis nieruchomości:

Działki ewid. nr 4482/11, 4499/3 i 4482/14 – niezabudowane, działka ewid. nr 19633 – zabudowana. Działki są położone w kompleksie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Nieruchomości przekazane w użyczenie na prowadzenie działalności statutowej Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu.                                      

5. Forma przekazania:

Umowa użyczenia na czas nieoznaczony

6. Termin wywieszenia:

     21 dni, tj.  17 października 2018 r. – 7 listopada 2018 r.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
17.10.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
17.10.2018