ZŁOTA TARCZA 2024 dla LICEUM IM. S. GOSZCZYŃSKIEGO w Nowym Targu | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ZŁOTA TARCZA 2024 dla LICEUM IM. S. GOSZCZYŃSKIEGO w Nowym Targu

11 stycznia 2024
Zdjęcie 1

W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Fundacja Edukacyjna Perspektywy przeanalizowała wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej). Pracom Kapituły przewodniczył prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).

Wielkim osiągnięciem jest uplasowanie się Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu
na 183 miejscu w skali całej Polski, na 21 miejscu w województwie małopolskim oraz na 1 miejscu wśród liceów powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego.

https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/articles/najlepsze-licea

Sukces w Rankingu Perspektyw udało się osiągnąć przede wszystkim dzięki zdolnym, zaangażowanym i pełnym pasji uczniom, wspieranym przez wykwalifikowaną i świetną kadrę nauczycielską. Serdecznie gratulujemy!