Zaproszenie do udziału w badaniach karpackich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zaproszenie do udziału w badaniach karpackich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

24 września 2021

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu jako partner w projekcie „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-00) w okresie wrzesień – październik 2021 r. prowadzi badania wśród:

  1. mieszkańców  obszarów zlokalizowanych w regionach karpackich w polskiej (podkarpackie) i ukraińskiej (lwowskie, iwanofrankowskie, zakarpackie) części Karpat.
  2. turystów odwiedzających i wypoczywających w Karpatach oraz odkrywających atrakcje turystyczne, miejscowości i społeczności żyjące w polskiej i ukraińskiej części Karpat.

W imieniu władz rektorskich Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zwracamy się z prośbą o zaangażowanie się w proces badań stanowiący integralny element projektu. Badania, które PWSW w Przemyślu inicjuje są anonimowe, a uzyskane w ich trakcie wyniki posłużą jedynie celom naukowym i praktycznym i będą udostępniane wyłącznie w formie opracowań zbiorczych.

Linki do kwestionariuszy ankiet znajdują się poniżej.

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. polski) - MIESZKAŃCY KLIKNIJ TUTAJ

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. polski) - TURYŚCI KLIKNIJ TUTAJ

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. ukraiński) – MIESZKAŃCY KLIKNIJ TUTAJ

LINK DO KWESTIONARIUSZA (j. ukraiński) – TURYŚCI KLIKNIJ TUTAJ

Prócz badań ankietowych przeprowadzanych z mieszkańcami i turystami, PWSW w Przemyślu prowadzi również badania jakościowe za pośrednictwem komunikatora internetowego w postaci wywiadów grupowych z ekspertami społecznymi wywodzącymi się z różnorodnych środowisk karpackich,  szczególnie z:

  1. osobami ze środowiska karpackich przedsiębiorców sektora turystycznego oraz środowiska twórców ludowych i rzemiosła.
  2. przedstawicielami władz lokalnych z gmin i powiatów karpackich, liderach i aktywistach z organizacji społecznych działających w regionach karpackich.