Zakończenie projektu realizowanego przez II LO ze Starostwem Powiatowym | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zakończenie projektu realizowanego przez II LO ze Starostwem Powiatowym

3 czerwca 2013

W dniu 27 maja 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu miało miejsce podsumowanie działań z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej realizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu wspólnie ze Starostwem Powiatowym w ramach projektu edukacyjnego pt. „Małopolska – moje dziedzictwo, rzeczywistość, przyszłość”.

W czasie spotkania licealiści spotkali się ze Starostą Nowotarskim Krzysztofem Faberem, wysłuchali również prelekcji Urzędującego Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Bogusława Waksmundzkiego na temat współpracy transgranicznej oraz przedstawili swoje wnioski z udziału w projekcie- uściślone w krótkiej prezentacji uczennic Marii Chowaniec i Marii Król z klasy 1g.

W ramach współpracy zorganizowano 18 spotkań, w których ogółem uczestniczyło 50 uczniów. W zakresie dydaktycznym projekt omówiła Katarzyna Wyrobek, zwracając uwagę na osiągnięte cele wychowawcze i dydaktyczne.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, dr Beata Tarnowska, podziękowała za zaangażowanie i życzliwą pomoc ze strony Starosty Nowotarskiego i wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego, którzy poświęcili młodzieży swój czas przybliżając im zasady funkcjonowania administracji samorządowej.

W ramach projektu w lutym i w marcu odbyły się spotkania w Biurze ds. Realizacji Projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, Wydziale Organizacyjnym, z Sekretarzem Powiatu, Skarbnikiem, w Biurze Rozwoju i Promocji, Wydziale Logistyki, Biurze Zarządzania Projektami, Biurze Prawnym, Biurze Kontroli i Audytu, Wydziale Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wydziale Inwestycji, Biurze Systemów Informatycznych, Wydziale Komunikacji i Transportu, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Administracji Budowlano-architektonicznej oraz w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii.

Celem każdej z wizyt było zwrócenie uwagi na sposób realizacji zadań powiatu. Przed każdym spotkaniem młodzież przygotowywała prezentacje na temat zakresu obowiązków należących do danej struktury oraz pytania kierowane do pracowników.

Licealiści chcieli dowiedzieć się jak przebiega m.in. nadzór nad realizacją uchwał Rady, Zarządu i zarządzeń Starosty, jak wygląda opracowywanie i wykonywanie budżetu Powiatu, jakie działania są podejmowane by utrzymać płynność finansową Powiatu, jakie było największe z zamówień publicznych ogłoszone przez Powiat, jakie kategorie środków finansowych wykorzystuje powiat do realizacji inwestycji, jak wyglądają działania kontrolne podejmowane przez Biuro Kontroli i Audytu, w jaki sposób przeprowadzana jest kontrola szkół, na czym polega wspomaganie lokalnej przedsiębiorczości, jak powinien wyglądać idealny proces zarządzania projektem, jakie systemy zarządzania siecią wewnętrzną i programy informatyczne wykorzystywane są w Starostwie. Na wszystkie pytania udzielano wyczerpujących odpowiedzi ilustrowanych licznymi przykładami.

Spotkania z profesjonalnymi pracownikami, upływające w bardzo miłej atmosferze były doskonałą okazją do zapoznania się z pracą urzędu i zdobycia doświadczenia w załatwianiu spraw z zakresu administracji.


Tekst i zdjęcia: II LO w Nowym Targu