XXXVI Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia - Florka | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXVI Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia - Florka

16 stycznia 2012

Protokół z rejonowych eliminacji do finału XXXVI Przeglądu Recytatorsko – Gawędziarskiego
im. Andrzeja Skupnia – Florka w Białym DunajcuJury w składzie:

 • Roman Dzioboń – przewodniczący
 • Wanda Szado - Kudasik – członek

po przesłuchaniu 20 recytatorów i gawędziarzy podaje wyniki eliminacji:
do finału konkursu wytypowani zostali w poszczególnych grupach:

grupa II (klasy IV-VI) – recytatorzy:
 • Paulina Chmioła
 • Tomasz Batkiewicz
 • Marcin Fąfrowicz
grupa III (gimnazja) – recytatorzy:
 • Gabriel Pucoła
grupa IV ( szkoły ponad gimnazjalne) – recytatorzy:
 • Monika Ratułowska
 • Klaudia Maciata
 • Sebastian Pańszczyk
grupa IV ( szkoły ponad gimnazjalne) – gawędziarze:
 • Andrzej Adamczyk
 • Bożena Bobek
 • Patrycja Majerczyk
 • Krystyna Stękała


Jury stwierdza, że poziom recytacji jest wyższy w porównaniu z latami ubiegłymi. Cieszy zaangażowanie zarówno uczniów jak i ich opiekunów. Jury przekazało uwagi dotyczące błędów gwarowych, doboru repertuaru i interpretacji tekstów.
Wnioskuje ponadto, aby w przyszłości podjąć się organizacji warsztatów literackich w szkołach. Prośbę tę skierowano do władz powiatowych, przedstawicielem których był obecny na ogłoszeniu wyników eliminacji Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki.