XXIX Kongres Euroregionu TATRY | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXIX Kongres Euroregionu TATRY

24 kwietnia 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

Na Kongres przybyli Pan Senator RP - Jan Hamerski,  Konsul  Republiki Słowacji w Krakowie Lenka Pifkova, honorowi członkowie - prof. Stanisław Hodorowicz, Antoni Nowak. Uczestniczyli w Kongresie przedstawiciele IZB Gospodarczych - Marek Teper oraz Jerzy Prażuch, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - starszy brygadier Mariusz Łaciak,  Komendant PSP w Nowym Targu – młodszy brygadier Piotr Domalewski, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu – Grzegorz Wyskiel. Z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków nie mogli uczestniczyć w  kongresie  Parlamentarzyści -  ANDRZEJ Gut – Mostowy, Edward Siarka, Urszula Nowogórska, którzy przesłali  pozdrowienia i życzyli owocnych obrad, składając gratulacje dla nowych członków  związku.

Obrady prowadził Jacek Lelek – burmistrz Starego Sącza. Uczestnicy kongresu zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności w okresie minionego roku oraz Sprawozdaniem Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry” za rok 2022. Przewodniczący Rady ET Bogusław Waksmundzki mówił m.in. o zakończeniu realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2021, o funkcjonowaniu Ośrodka Współpracy Polsko – Słowackiej.  Posiedzenie dało sposobność do zaprezentowania prac nad wdrażanymi inicjatywami euroregionalnymi i regionalnymi oraz projektami własnymi, a także problematyki nowego okresu programowania europejskiego w kontekście współpracy transgranicznej.

Kongres Związku Euroregion „Tatry” przyjął do swojego grona trzech nowych członków: Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki i Gminę Zawoja. Województwo reprezentował wicemarszałek Łukasz Smółka, powiat myślenicki - Przewodniczący  Rady dr Tadeusz Żaba i wicestarosta Rafał Kudas, gminę Zawoja -  wójt Andrzej Pająk.

Przedstawiciele samorządów odebrali pamiątkowe logo Euroregionu „Tatry”, symbolizujące przynależność do stowarzyszenia.

Więcej inforacji o wydarzeniu:

https://nowytarg24.tv/wojewodztwo-malopolskie-a-takze-powiat-myslenicki-i-gmina-zawoja-nowi-czlonkowie-euroregionu-tatry/