XVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry" | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry"

13 marca 2012
W dniu 14 marca 2012 r. w Limanowskim Domu Kultury odbędzie się XVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry".

Program:
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.30 Otwarcie Kongresu:
Przewodniczący Rady Związku
Burmistrz Miasta Limanowa

- wybór Przewodniczącego Kongresu
- przyjęcie porządku i regulaminu obrad
- wybór Komisji mandatowej i Komisji wnioskowej

11.30 – 12.00 Sprawozdanie Rady z działalności w okresie od 03.03.2011 r. do 13.03.2012 r.
Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za rok 2011

12.00 – 12.30 Wystąpienia gości zaproszonych
Dyskusja nad sprawozdaniami

12.30 – 12.35 Podjęcie uchwały w sprawie:
zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Radzie

12.35 – 12.50 PRZERWA

12.50 – 13.30 Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
- utraty członkostwa zwyczajnego Gminy Tymbark
- przystąpienia Związku Euroregion „Tatry” do Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej
- wyboru delegatów na XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”

13.30 – 13.45 Podsumowanie i zakończenie obrad Kongresu

Źródło: www.euroregion-tatry.eu