XIX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XIX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

24 kwietnia 2012

Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2012r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdrój.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania Rady Artystyczno – Programowej przy Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdrój.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zbycia nieruchomości.

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Jabłonce.

 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rolniczej w Zespole Szkół w Jabłonce.

 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Krościenku n/D.

 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

 2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu.

 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu.

 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Nowym Targu.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Gminą Łapsze Niżne dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły publicznej typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży.

 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu za rok 2011.

 14. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu za rok 2011.

 15. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju za rok 2011.

 16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu za rok 2011.

 17. Informacja nt. dyżurów aptek na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2012 roku.

 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 19. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak