„Wykonanie analizy stanu prawnego i faktycznego ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Lipnica Wielka” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Wykonanie analizy stanu prawnego i faktycznego ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Lipnica Wielka”

30 września 2021

 „Wykonanie analizy stanu prawnego i faktycznego ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Lipnica Wielka

Projekt pn.: „Wykonanie analizy stanu prawnego i faktycznego ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Lipnica Wielka” w ramach dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na rok 2016.

Cel projektu:

 Celem prac było:

- przedstawienie w formie tabelarycznej oraz graficznej w postaci szrafur naniesionych na poscaleniową mapę ewidencji gruntów, począwszy od dnia 15 marca 2010r.:

- aktów notarialnych kupna – sprzedaży

- aktów notarialnych darowizny

- działów spadku

- inwentaryzacji powykonawczych budynków

- podziałów nieruchomości

- wydanych decyzji pozwoleń na budowę

- użytkowania działek w nowym stanie w terenach rolnych

- niezmienników działek zabudowanych

- nowych dróg (urządzonych)

      - założonych ksiąg wieczystych.

 

Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa – 85 000,00 zł.

Okres realizacji: od 07.12.2016 r. do 20.12.2016 r.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, cyfryzacja informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, ewidencji gruntów i budynków (EGIB) oraz udostępnienie nowych usług.