Podpisanie porozumienia o utworzeniu Klastra Energii | Wydarzenia | Wiadomości

Strona główna

Podpisanie porozumienia o utworzeniu Klastra Energii

20 lipca 2016
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 18 lipca br. w siedzibie starostwa miało miejsce spotkanie, podczas którego podpisano porozumienie między partnerami z terenu powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego o utworzeniu Klastra Energii „Zielone Podhale”. Sygnatariuszami obok reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego byli także przedstawiciele ośrodków akademickich, instytucji związanych z energetyką, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw.

Wszystkich zgromadzonych powitał gospodarz spotkania, starosta Krzysztof Faber oraz prof. Tomasz Szmuc Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, która będzie pełnić rolę koordynatora przedsięwzięcia.

Głównymi celami utworzenia Klastra Energii są: radykalna poprawa stanu środowiska, zwłaszcza jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalnemu wykorzystaniu dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii.

Podczas posiedzenia Radca Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce Józef Neterowicz zaprezentował zebranym jak wygląda gospodarka odpadami i produkcja energii w Szwecji oraz przywołał argumenty na rzecz tworzenia ekologicznych spalarni. Ambasador omówił potencjał Polski w zakresie możliwości poprawy ochrony środowiska i wytwarzania „zielonej” energii elektrycznej oraz ciepła z różnych ekologicznych źródeł.

Następnie Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Karolina Laszczak przedstawiła stan gospodarki odpadami komunalnymi w regionie w roku 2015. W części dyskusyjnej poruszony został temat m.in. utworzenia na Podhalu elektrociepłowni opalanej śmieciami i innymi odpadami.

Kolejne spotkanie Rady Partnerów Klastra Energii „Zielone Podhale” odbędzie się 9 sierpnia w Nowym Targu.

Poniżej znajduję się pełna lista Partnerów Założycieli Klastra Energii „Zielone Podhale”: