Nowa placówka "Chatki" | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nowa placówka "Chatki"

11 października 2021

7 października br. miało miejsce oficjalne otwarcie nowej placówki Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Nowym Targu. Pomieszczenia na ten cel zostały wynajęte od Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym pięknym obiekcie, tworzącym ciepłą i wspaniałą aurę odbywają się zajęcia dla grupy edukacyjnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego oraz uczniów nowo uruchomionej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Słowa ogromnej wdzięczności, za wszelką pomoc włożoną w pozyskanie obiektu, remont, dostosowanie budynku, a potem jego wyposażenie, na ręce przybyłych gości, składała Grażyna Kukulska przewodnicząca nowotarskiego koła. Poprzez kompleksowe wyposażenie placówki podopieczni nabywają umiejętności, które przenoszą do środowiska domowego, co jest dla nas budujące, gdyż wtedy widocznym jest, jak praca całego zespołu przynosi wymierne korzyści – podkreślał Andrzej Palarz, dyrektor placówki.
Jest nam niezmiernie miło, gdyż Powiat Nowotarski ma udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu, bowiem jest realizatorem „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach którego Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nowym Targu wdrażało projekt „Likwidacja barier architektonicznych w budynku OREW i SSPdP w Nowym Targu”. Głównym jego celem była likwidacja barier architektonicznych w budynku OREW poprzez: wyrównanie posadzek i położenie materiałów antypoślizgowych, wydzielenie ciągów komunikacyjnych, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz montaż nowych drzwi, wykonanie dwóch łazienek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, a także wykonanie zewnętrznego podestu z pochylnią.  Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 103 693,39 zł. W otwarciu a zarazem zaprezentowaniu placówki obok władz stowarzyszenia uczestniczył Karol Skrzypiec Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, Burmistrz Miasta Nowego Targu Grzegorz Watycha oraz z ramienia powiatu Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty oraz Magdalena Dziadkowiec pracownik Biura Zarządzania Projektami, które odpowiedzialne było za prawidłowe wdrożenie i rozliczenie projektu.