List intencyjny na rzecz "Zielonego Podhala" | Wydarzenia | Wiadomości

Strona główna

List intencyjny na rzecz "Zielonego Podhala"

22 czerwca 2016
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

20 czerwca br. samorządowcy z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego oraz przedstawiciele instytucji związanych z energetyką, ośrodków akademickich, podmiotów gospodarczych, podpisali się pod listem intencyjnym w sprawie utworzenia Klastra Energii „Zielone Podhale”. Nastąpiło to podczas połączonego z wystąpieniami kilku prelegentów spotkania w nowotarskim urzędzie miasta.

Na konferencję poświęconą utworzeniu Klastra, prócz starostów, burmistrzów i wójtów przybyli m.in. Andrzej Piotrowski - podsekretarz stanu oraz Agnieszka Michalska – dyrektor departamentu funduszy europejskich w Ministerstwie Energii, Jadwiga Emilewicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, prof. Tomasz Szmuc - prorektor AGH, prof. Zbigniew Hanzelka - kierownik Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii w tejże uczelni.

Wśród obecnych byli także prezesi Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A i Geotermii Podhalańskiej S.A. Pojawili się również dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski i przedstawiciele Nowotarskiej Izby Gospodarczej, posłowie Anna Paluch i Edward Siarka, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej Paweł Śliwa, reprezentanci Grupy TAURON i dyrektor departamentu środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - Karolina Laszczak.

W tym gronie mówiono o idei i celu Klastra, ale też o konkretnych projektach – małych elektrowniach wodnych, pompach ciepła, farmach fotowoltaicznych, solarach, nowych odwiertach geotermalnych sięgających 5.000 metrów w głąb, czyli poziomu dolnego triasu; silnikach gazowych, transporcie publicznym z elektrycznym napędem, wspomaganiu istniejących energooszczędnych rozwiązań wykorzystujących odnawialną energię, a także o innych planowanych oraz już realizowanych przedsięwzięciach i projektach.

Starosta Krzysztof Faber przypominał o potrzebie spójnych przepisów kształtujących rozwój energetyki i o decydującym dla ludzi czynniku ekonomicznym. Zasilanie z budżetu państwa, jak sugerował starosta, konieczne jest i dla rozwoju geotermii, i dla wykorzystania energii wodnej. W obecności podsekretarza stanu starosta prosił o finansowe wsparcie na opracowanie strategii Klastra ze strony Ministerstwa Energii.

Głównymi celami utworzenia Klastra Energii „Zielone Podhale” są: radykalna poprawa stanu środowiska, zwłaszcza jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalnemu wykorzystaniu lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii. Rolę inicjatora i koordynatora w tym przedsięwzięciu pełni krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, z którą Powiat Nowotarski współpracuje już od dwóch lat.


Źródło: www.podhaleregion.pl

Zdjęcia: Anna Szopińska.