Czas na biznes! Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców Powiatu Nowotarskiego i Suskiego | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Czas na biznes! Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców Powiatu Nowotarskiego i Suskiego

13 lipca 2012

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, z terenu powiatu nowotarskiego i suskiego, zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego można będzie dowiedzieć się o możliwościach pozyskania Funduszy Europejskich na ten cel.

Spotkanie organizowane jest w dniu 17 lipiec 2012 roku, w godzinach 10.00 – 14.00, w Nowym Targu, w siedzibie Urzędu Skarbowego przy Parkowej 13.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z ofertą programów, które umożliwiają zdobycie środków na otwarcie firmy, ze szczególnym uwzględnieniem działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL). Spotkanie pozwoli także jego uczestnikom na szczegółowe poznanie projektu „Czas na biznes” realizowanego w ramach działania 6.2 PO KL przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu z biurem projektu przy Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, w tym uzyskanie informacji na temat:

· celu i założeń projektu,

· rodzajów wsparcia,

· zasad rekrutacji,

· trybu otrzymania, wykorzystania i rozliczenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

· prawidłowego przygotowania formularza rekrutacyjnego.

Organizatorem spotkania jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka (FRRR).
Rekrutację na spotkanie prowadzi FRRR. Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 18 26 777 39, e-mail: itraczyk@frrr.pl Liczba uczestników spotkania jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Program spotkania dostępny na stronie www.fundusze.malopolska.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych można uzyskać również w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce, których lokalizacje i dane teleadresowe znaleźć można w zakładce Punkty Informacyjne na stronie www.fundusze.malopolska.pl
Informacje nt. projektu „Czas na biznes” można znaleźć na stronie internetowej www.kwalifikacje.eu lub kontaktując się z biurem realizatora projektu – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Piłsudskiego 1, Rabka Zdrój.

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.