Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych w Powiecie Nowotarskim | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych w Powiecie Nowotarskim

12 października 2023
Zdjęcie 1

Powiat nowotarski otrzymał z budżetu Województwa Małopolskiego dotację celową w wysokości 60 000 zł na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo, dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Poniżej krótka charakterystyka planowanych do realizacji działań.

W ramach zadania na terenie Powiatu Nowotarskiego zostaną przeprowadzone następujące działania w mające na celu profilaktykę oraz wsparcie wychowawczej i edukacyjnej funkcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdrój poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca (logopeda), który obejmie dzieci oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zaplanowane są zajęcia mające na celu   stymulację słuchową z treningiem wzrokowych i motorycznych funkcji, które zostaną przeprowadzone na terenie jednostek oświatowych a w razie potrzeby również w domu dziecka, głównie na terenach wiejskich. Zaplanowano przeprowadzanie badań za pomocą Platformy do Badania Zmysłów, której twórcami są pracownicy Instytutu Fizjologii  i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Warszawie. To nowoczesny sprzęt stworzony przez pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie, umożliwiający przesiewowe badania słuchu i mowy, służy także do badań audiometrycznych i testów wykrywających centralne zaburzenia słuchu

W ostatnich latach Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rabce - Zdroju odnotowuje wzrastającą liczbę dzieci i młodzieży, u których stwierdza  różnego rodzaju kłopoty związane ze słuchem, w tym deficyty fonologiczne, zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie,  zaburzenia integracji słuchowo-wzrokowej. Konsekwencją tych problemów są m. in.: problemy w adaptacji do środowiska szkolnego, zaburzenia koncentracji i trudności w uczeniu się. Powyższe deficyty negatywnie odbijają się na zdrowiu psychicznym dzieci, ponadto mogą z nich wyniknąć późniejsze problemy skutkujące trudnościami w nauce. Dzieci z trudnościami przetwarzania słuchowego odbierają świat w sposób zniekształcony, są mniej wytrzymałe, cechuje je niski poziom koncentracji, ich uwaga jest mimowolna. Dzieci te  często reagują nieadekwatnie na głosy i dźwięki, mylnie rozumieją przekazy słowne. Dominuje u nich rozumienie sytuacyjne. Mówią monotonnie, bez poczucia rytmu i płynności, mają ubogie słownictwo. Z uwagi na  opisany powyżej sposób funkcjonowania dzieci z trudnościami w zakresie przetwarzania słuchowego może u nich dochodzić do obniżania się poczucia własnej wartości, wycofywania się z kontaktów społecznych i ograniczenia w realizacji podstawowych potrzeb psychicznych.  Działania są innowacyjne co zwiększa możliwość efektywnego oddziaływania na dzieci i młodzież, które borykają się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym. Głównym celem jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań  terapeutycznych aby w przyszłości zniwelować problemy zdrowotne i pedagogiczne.

Realizacja przyjętych celów ma szczególne znaczenie  również w aspekcie zniwelowania skutków pandemii Covid-19, gdzie w okresie wymuszonej izolacji dzieci i młodzież nie miały możliwości stymulacji związanej z słuchaniem mowy w trakcie trwania zakłóceń oraz rozwijać umiejętności oceny bodźców akustycznych z punktu widzenia potrzeb komunikacji językowej. W tym okresie dzieci też miały utrudniony  dostęp do nowoczesnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/wsparcie-poradni-psychologicznopedagogicznych